Vochtproblemen

Vochtproblemen kunnen van verschillende aard zijn: een ondergelopen kelder geeft een duidelijk vochtprobleem, zo ook een lekkende afvoer of waterleiding. Opstijgend vocht, doorslaand vocht, condensatievocht en zeker de combinatie van verschillende problemen zijn complexer en vaak moeilijk te onderkennen en te analyseren.

Meestal spreekt men van een vochtprobleem wanneer water onder één of andere vorm last berokkent aan de gebruikers van een gebouw. Het probleem wordt vastgesteld aan de hand van zichtbare symptomen, zoals natte plekken op de muur, schimmelplekken, loskomend behang, enz.

Wanneer de symptomen zichtbaar worden, wordt dikwijls overhaast een conclusie getrokken en naar een oplossing gegrepen. Niet zelden is deze oplossing kostelijk en na enige tijd merkt men dat het vochtprobleem nog steeds aanwezig is, weliswaar onder een andere vorm of op een andere plaats. De werken kunnen perfect uitgevoerd zijn en hun taak doen waarvoor ze dienen, maar toch is uw probleem niet opgelost. Hoe komt dat?

In veel gevallen ziet men af van een structurele aanpak van het probleem. Een grondige analyse en diagnose is de basis van een goede oplossing en hier wordt meestal de fout gemaakt. Ofwel komt er geen analyse aan te pas en stelt men de diagnose op basis van zichtbare symptomen, ofwel wordt de analyse niet grondig uitgevoerd en wordt de diagnose gesteld op basis van één of twee metingen. Dit wijst op een zekere incompetentie rond de materie van vochtproblemen.

Een vochtprobleem kan ontstaan door meerdere oorzaken. En niet zelden komen ze gelijktijdig voor. Daarom is het belangrijk een grondige en systematische analyse te laten uitvoeren om de verschillende mogelijke oorzaken vast te stellen of uit te sluiten. Op basis van zo'n analyse kan door deskundigen een diagnose gesteld worden en vanuit deze diagnose kan een oplossing voorgesteld worden.

Enkel en alleen op deze manier is men bezig met een structurele aanpak van het probleem.

 


SD Services BVBA, Brusselsesteenweg 252 - 3020 Veltem (Herent), Tel. 0473 937 837
Copyright © SD Services BVBA, 2002 - 2012