Vaststelling

Voor huiseigenaren, kopers van onroerend goed en huurders wordt 'vocht in huis' meestal pas dan een item, als de eerste vochtschade de kop opsteekt - of het nu schimmel betreft, zoutuitslag of water dat direct naar binnen dringt. In enkele gevallen kan u zelf de oorzaak achterhalen en effectief bestrijden - zoals bij kapotte dakpannen.

Dat de oorzaak voor vochtschade niet zo eenvoudig vast te stellen is, ligt niet alleen aan de vele manieren waarop water kan binnendringen maar ook dat water kan aanwezig zijn zonder zichtbare schade te veroorzaken. Dit is dan enkel vast te stellen door het gebruik van een elektrische vochtmeter.

Een extra probleem vormt de eigenschap van water om op de vreemdste plaatsen door te dringen - dit is toe te schrijven aan het natuurkundige fenomeen 'capillaire werking'. De plek waar de vochtschade zich vertoont, is daarom niet altijd gelijk aan de plaats waar de schade veroorzaakt wordt. Het water zoekt bijvoorbeeld in de muren de weg van de minste weerstand - in sommige bouwmaterialen, zoals hout en mortel, kan het water zich sneller voortplanten dan in andere, zoals ijzer of steen. De vochtschade wordt in principe daar zichtbaar waar het water het gemakkelijkst naar buiten kan treden - en dit 'zwakke punt' ligt soms verder dan het punt waar het water naar binnen komt.

Wanneer men een onderzoek wil voeren naar vocht is het essentieel dat alle bronnen van watertoevoer of waterinsijpeling worden vastgesteld. Daarom is het nodig om telkens tot een volledig onderzoek over te gaan. Wanneer bronnen van vocht worden vastgesteld, dan moeten deze absoluut één voor één worden uitgeschakeld omdat het heel moeilijk is om een onderscheid te maken tussen twee of meer interfererende bronnen van waterinsijpeling.

Indien vooraf reeds een of andere vorm van vochtwering werd aangebracht, moet men er vooral op letten dat de oorzaak van het bestaande vochtprobleem correct wordt ingeschat.

Door het raadplegen van een expert (géén verkoper) worden verkeerde of ineffectieve maatregelen vermeden en kan er geld bespaard worden. Wellicht voorkomt men dat de toestand van het huis nog verergert of dat er onnodige kosten worden gedaan.

Richtlijnen voor de goede aanpak van het onderzoek naar vocht

BUITENONDERZOEK

 • Regenwaterafvoeren, lood- en zinkwerken
 • Staat van metselwerk, mortel, voegen, buitenpleister, ...
 • Muurconstructie, barsten, scheuren, ...
 • Buitenschrijnwerk
 • Dorpels, druiplijsten, dekstenen, dakranden zich bevinden
 • Schouwen en hun dakdoorgang
 • Plaats van eventuele behandelingen tegen opstijgend vocht, inclusief tussenafstand en diepte van de boorgaten
 • Ingegraven constructies, aangrenzende tuinmuren, buitentrappen, ...

EERSTE ALGEMEEN BINNENONDERZOEK

 • Schimmelvorming op plinten en ander hout
 • Loskomend behang
 • Zoutuitbloeiing
 • Schimmels op muren, vlekken
 • Waterdruppels, vochtige vlekken, sporen van aflopend water

GRONDIG BINNENONDERZOEK (veronderstelt het correct gebruik van een goede elektrische vochtmeter en eventueel destructief onderzoek)

 • Vochtgehalte van houten plinten
 • Onderzoek en controleer de staat en constructiewijze van de aansluiting vloer - muren
 • Kijk na of er voorafgaande injecties of behandelingen hebben plaatsgevonden
 • Voer de nodige vochtmetingen op de muren uit en noteer de patronen
 • Controleer of er zoutuitbloeiing is onder het behang
 • Controleer of er isolerend of vochtafschermend (metaalfilm) behang is gebruikt
 • Zoek naar nieuw pleisterwerk, de hoogte tot waarop het werd geplaatst, het gebruikte materiaal en de staat waarin het zich bevindt
 • Houten vloeren: kijk de staat van het hout (onderzijde) en van de dragende constructie na
 • Bij kruipkelders: kijk na of er voldoende ventilatie is
 • Controleer of er geen lekken zijn in leidingen van CV of sanitair
 • Meet de kamertemperatuur en relatieve luchtvochtigheid
 • Controleer of er geen condensatie optreedt ten gevolge van koude oppervlakken

ANDERE

 • Wat is de geschiedenis van het gebouw?
 • Welke levensstijl hebben de bewoners? bvb: gebruik van centrale verwarming, paraffinevuurtjes, gaskachels, kookgewoonten (dampkap), was- en drooggewoonten, ventilatie van het gebouw, ...
 • Bekijk de ori?ntatie van het gebouw: overwegende windrichting e.d.
 • Bekijk de inplanting van het gebouw en het omgevende terrein (hellingen, aanaardingen tegen het gebouw, niveau van terrassen en paden, aard van de bodem, enz.)


SD Services BVBA, Brusselsesteenweg 252 - 3020 Veltem (Herent), Tel. 0473 937 837
Copyright © SD Services BVBA, 2002 - 2012