REPLA Fleece

Het probleem

Vochtige en zoutbelaste muren:

Soms is de staat van het metselwerk dusdanig slecht dat pluggen niet volstaan voor een degelijke bevestiging op de ondergrond. In andere gevallen  men moet kunnen aansluiten op heel dun pleisterwerk.

Hier biedt REPLA FLEECE een oplossing, in combinatie met de flexlijm Codex Power Maxx. Bovendien is dit systeem uiterst geschikt voor toepassingen waar een hoge mechanische weerstand wordt geëist van de nieuwe bepleistering, bijvoorbeeld in openbare gebouwen.

Spanningen, barsten en scheuren in de muur:

Afhankelijk van de opbouw en gebruikte materialen kunnen spanningen optreden in de oude muren, en deze worden doorgegeven aan het pleisterwerk met barsten tot gevolg. REPLA FLEECE werkt ontkoppelend, zodat spanningen geen invloed hebben op de nieuwe pleisterlagen.

 

De Oplossing

Het vernieuwde REPLA FLEECE membraan is dé oplossing voor het ontkoppelen van nieuw pleisterwerk op vocht- en zoutbelaste muren, of muren met spanningen. 
Het nieuwe product is een uiterst soepel en dun noppenmembraan, aan beide zijden voorzien van een ruw wit geotextiel-vlies, vlak gelast over de noppen aan de onderzijde, en in de noppen geperst aan de bovenzijde. De innovatieve lijmvrije verbinding tussen geotextiel en HDPE noppenbaan, samen met de Repla-hamerpluggen, verzekeren een veilige en permanente hechting van de afwerking op de ondergrond. REPLA FLEECE is hierdoor onklopbaar voor het afwerken van vocht- en zoutbelaste muren met een pleisterlaag. Het resultaat is een perfecte afwerking met hoge mechanische weerstand, uitermate geschikt voor openbare gebouwen, maar ook voor woningen, kantoren, scholen enz.

Bovendien werkt REPLA FLEECE dampdrukverdelend.

Montagerichtlijnen

De ondergrond moet stabiel en draagkrachtig zijn.  Verwijder het oude pleisterwerk tot op de steen. Verwijder loszittende delen van het metselwerk en vul de holtes in. Reinig en ontstof de ondergrond om goede hechting met de lijm te verzekeren. Indien nodig de ondergrond vooraf egaliseren.

De REPLA FLEECE banen op maat snijden. Indien  nodig een universele primer aanbrengen op de ondergrond. De  flexlijm op de ondergrond aanbrengen met de spaan of met een grove rechthoekig getande lijmkam. Opm: CODEX POWER MAXX heeft variabele zetdikte om niveauverschillen tot 15 mm in de ondergrond te egaliseren. (volg voor het aanmaken van de lijm nauwgezet de voorschriften van de fabrikant - verwerk de Power Maxx niet te droog).

De REPLA FLEECE banen met de noppen-zijde (vlak vlies) in de lijm drukken, zodat een goede mechanische hechting met REPLA FLEECE ontstaat. Gebruik een truweel om goed aan te drukken. Neem de nodige beschermende maatregelen om beschadiging van de REPLA FLEECE banen te vermijden.

Naden, aansluitingen met REPLA TAPE afdichten.

Na het verkleven op de ondergrond moet het REPLA FLEECE membraan 'verzekerd' worden qua hechting door het aanbrengen van minstens 9 REPLA pluggen per m². Hierdoor wordt een permanente mechanische hechting op de ondergrond bekomen. Desgevallend de pluggen overkleven met een stukje REPLA tape.

Afwerken kan met een pleisterlaag (éénlaagse manueel aangebrachte pleister) volgens de voorschriften van de pleisterfabrikant. Ook afwerking met opgekleefde gipskarton- of andere platen is mogelijk. Voorzie een elastische voeg ter hoogte van de aansluiting tussen de pleister en andere bouwdelen. Zorg ervoor dat de pleisterlaag nergens in aanraking komt met een vochtige zone.

Benamingen

Pleisterfolie, noppenfolie, noppenmembraan, pleistermembraan, anti-salpeterfolie, anti-salpetermembraan, enz. zijn allemaal courant gebruikte benamingen voor Repla en Repla Fleece.


SD Services BVBA, Brusselsesteenweg 252 - 3020 Veltem (Herent), Tel. 0473 937 837
Copyright © SD Services BVBA, 2002 - 2012