Opstijgend vocht

Wat is opstijgend vocht?

 

Muren die rechtstreeks in contact staan met de vochtige ondergrond, trekken als een spons het vocht op naar boven. Dit fysische verschijnsel noemt men capillariteit. De hoogte tot waar het vocht optrekt, hangt af van een aantal factoren: de poriŽnstructuur in de bouwmaterialen, de muurdikte, de verdamping, aanwezigheid van zouten, e.d. Gewoonlijk bereikt opstijgend vocht in metselwerk een hoogte van 80 tot 120 cm. In sterk geventileerde gebouwen of wanneer het grondwater weinig zouten bevat, kunnen lagere stijghoogten voorkomen. Door het afremmen van de verdamping met vochtwerende lagen op de muur (compacte cementpleisters, zilverpapier, bitumineuze lagen, e.d.) of bij hoge zoutconcentraties kan het vocht hoger stijgen.

 

Bij de diagnose kan opstijgend vocht in metselwerk meestal herkend worden doordat het nagenoeg in alle muren in contact met de grond voorkomt. De aanwezigheid van een cementbepleistering, vezelcementplaten of een lambrisering onderaan de muren in oude huizen verraadt dikwijls de aanwezigheid van opstijgend vocht. Ook de aanwezigheid van gebitumineerd karton of van lood- of aluminiumfolie onder behangselpapier verwijst er vaak naar dat de vroegere bewoners van het huis zulke problemen ondervonden.

 

 

Gevolgen

Directe gevolgen van opstijgend vocht zijn bijvoorbeeld loshangend behang, afbrokkelend pleister, zoutuitbloeiingen, verkleuring van de afwerking, corrosie van metalen en een vermindering van de warmteisolatie. Doordat in de bodem en in de bouwmaterialen van nature reeds veel minerale zouten aanwezig zijn en deze met het opstijgend vocht mee migreren en bij verdamping kristalliseren, kan er bijkomend schade ontstaan aan de binnen- en buitenafwerkingen. In de winter kan er zelfs vorstschade optreden doordat het vocht in de muur bevriest.

Het behandelen van muren tegen opstijgend vocht gebeurt best bij aanvang van de renovatiewerken, gezien men rekening moet houden met een vrij lange droogtijd, afhankelijk van de muurdikte, het bouwmateriaal en de externe omstandigheden. Wanneer een behandeling tegen opstijgend vocht niet tijdig gebeurt, kan dit op belangrijke wijze afbreuk doen aan de duurzaamheid van andere renovatiewerken, zoals bvb de afwerking, en dit hoofdzakelijk ten gevolge van de migratie van zouten naar de muuroppervlakte. Deze zouten zijn de belangrijkste oorzaak van schade, zowel vůůr als nŗ de behandeling tegen opstijgend vocht. Hoge zoutconcentraties, voornamelijk nitraten, verhinderen het optimaal uitdrogen van de muren omwille van hun hygroscopische eigenschappen.


SD Services BVBA, Brusselsesteenweg 252 - 3020 Veltem (Herent), Tel. 0473 937 837
Copyright © SD Services BVBA, 2002 - 2012