Oorzaken

In vele gevallen zijn verschillende oorzaken verantwoordelijk voor de vochtproblemen en deze oorzaken zijn vaak moeilijk van mekaar te onderscheiden. Daarom is het van belang dat een grondige analyse met gespecialiseerde meetinstrumenten gebeurt. Zo kan men uitmaken welke de oorzaken zijn van de problemen, of deze vormen van vocht van voorbijgaande of van permanente aard zijn en welke interventietechnieken zich opdringen.

Om op professionele manier vocht te bestrijden heeft men meestal een waslijst met maatregelen nodig, want er zijn vele oorzaken waarom muren, plafonds of vloeren vocht kunnen doorlaten. Een huis moet tegen de volgende soorten vochtigheid beschermd zijn:

Neerslag

Regen en sneeuw vormen de meest directe bedreiging voor een huis. Een dicht dak en onbeschadigde buitenmuren vormen daarbij de beste bescherming. Problematisch zijn vooral de overgangen tussen de verschillende bouwelementen en materialen. Neerslag, vooral slagregens op de windkant van het huis, dringt in de kleinste kieren door, zoals bijvoorbeeld tussen raamkozijnen en metselwerk, of tussen de dakconstructie en de muur.

Vooral platte daken hebben veel last van binnendringend vocht. Hier kunnen de kleinste scheurtjes in de dakbedekking al tot doorweekte plafonds leiden, vooral als de afvoerpijpen verstopt zijn en het water na elke regenbui een grote plas op het dak vormt.

Grondvocht

Uit de grond doorslaand of optrekkend vocht is een van de meest voorkomende oorzaken voor vochtschade in de kelder en aan de onderzijde van de buitenmuren. Als het huis niet voldoende beschermd is tegen grondwater, werkt de bouwconstructie als een spons: deze zuigt zich vol en de vochtigheid stijgt naar boven - hoe ver dit gebeurt is afhankelijk van de hoeveelheid vocht, bouwmaterialen en verdampingsgraad. Bij nieuwbouw beschermen zogenoemde horizontale en verticale vochtweringen het huis, dat wil zeggen waterondoordringbare lagen in de muurvoet en langs de muren die in contact met de bodem staan.

Condens

In de lucht bevindt zich altijd waterdamp. Onder ongunstige natuurkundige omstandigheden - lagere temperatuur en hogere dampdruk - slaat deze waterdamp als water op oppervlakken neer. Zo ontstaat condens. Dit proces, de condensatie, is de meest voorkomende oorzaak voor vochtschade in woonruimtes.

Nieuwbouwvocht

Dit is een deel van het water dat wordt vermengd met bouwmaterialen tijdens de bouwperiode. Voor de bouw van een normaal huis kan al vlug 5 000 liter water nodig zijn. De bouwmaterialen zijn na verwerking nog zeer vochtig. Als huizen te snel na het bouwen worden betrokken, kan er door het drogen van de bouwconstructie schade ontstaan, vooral als er niet voldoende geventileerd wordt. Dit bouwvocht is vaak pas na een of twee jaar verdwenen.

Wateroverlast

Een gebroken waterleiding, kapotte watertoevoer naar de wasmachine, lekkende afdichtingen: gebreken aan de sanitaire installatie zijn een andere reden voor vochtschade. Dikwijls is de oorzaak gemakkelijk te achterhalen en met weinig moeite te verhelpen. In sommige gevallen is het nodig een gespecialiseerde firma te laten komen voor het opsporen van lekken. Dit is meestal het geval wanneer het lek zich ergens in de muur of in de vloer bevindt. Zo voorkomt men onnodig breekwerk en kan de herstelling beperkt blijven.

Niet in de laatste plaats lijden woningen in gebieden met overstromingsgevaar ernstige schade door binnendringende watermassa's - en na zondvloedachtige regenbuien staan er altijd weer kelders blank.


SD Services BVBA, Brusselsesteenweg 252 - 3020 Veltem (Herent), Tel. 0473 937 837
Copyright © SD Services BVBA, 2002 - 2012