Injecteren tegen opstijgend vocht

Het probleem

Wanneer , na diagnose van een gebouw, opstijgend vocht wordt vastgesteld is het uiterst belangrijk dit probleem op correcte wijze te verhelpen teneinde bijkomende schade te voorkomen.
Het is niet voldoende om simpelweg een coating of een voorzetwand tegen de muur aan te brengen in de hoop zo het probleem uit de wereld te helpen. Dergelijke werkwijze is er enkel op gericht om het probleem tijdelijk weg te moffelen, waardoor de situatie vaak nog slechter wordt.
Opstijgend vocht kan ťnkel onder controle worden gebracht door het capillair opstijgen van water in de muur te voorkomen.

Chemische behandeling

Tot op heden is de meest toegepaste behandelingsmethode tegen opstijgend vocht het onder druk injecteren van waterafstotende chemische producten in de muur.
Ofschoon deze methode efficiŽnt blijkt, is het algemeen bekend dat ze ook tal van nadelen heeft. Zo moet, samen met het actief middel, een grote hoeveelheid dragende vloeistof (bvb. water of solvent zoals white spirit) in de muur gepompt worden, wat uiteraard de droogtijd van de muur aanzienlijk verlengt. Dit procťdť is bovendien traag en tevens sterk afhankelijk van de vakkundigheid van de installateur.

Tijd voor innovatie!

In 2000 heeft Safeguard een totaal nieuw concept geÔntroduceerd:
Injectie tegen optrekkend vocht met een hooggeconcentreerde emulsiegel, beter bekend onder de naam DRYZONE.  

Als pionier van de gel-technologie heeft Safeguard het verhaal van de injectie tegen optrekkend vocht herschreven en geherdefinieerd, met alleen maar voordelen voor zowel uitvoerders als eigenaars. In een korte tijdspanne heeft deze injectietechniek dan ook een belangrijke plaats verworven in de wereld van de vochtbestrijding.
SD Services heeft van in het begin gebruik gemaakt van deze emulsiegel met allemaal tevreden klanten tot gevolg.
Het continue streven naar de meest optimale systemen voor de professionele aannemer laat Safeguard toe U vandaag met trots onze nieuwste ontwikkeling voor te stellen: RDS70!

Ook hier zijn wij van in het begin mee op de kar gesprongen.
Snelheid, eenvoud, efficiŽntie en milieuvriendelijkheid zijn de sleutelbegrippen die Safeguard hanteert bij het op punt stellen van zijn nieuwe systemen.
Aan dit lijstje voegen we met RDS70 nog een dimensie toe: Professionaliteit!

RDS70 is een concept dat samen met de professionele aannemer tot in detail werd uitgekiend, met rendement, efficiŽntie en gebruiksvriendelijkheid als basiscriteria.
Het resultaat is een compleet injectiesysteem gebaseerd op drie pijlers:

  • Een uiterst efficiŽnte injectiegel.
  • Een professionele injectie-unit.
  • Een onnavolgbare service en support.

 

Het product

Het RDS70 injectiesysteem maakt gebruik van een solventvrije thixotrope injectiegel op basis van silaan en siloxaan, prepolymeren van siliconen, de meest efficiŽnte actieve stoffen voor het vormen van een hydrofoberende of waterafstotende, niet poriŽnvullende horizontale sperlaag in de muur.

RDS70 wordt geÔnjecteerd in een reeks boorgaten, bij voorkeur in een voeg van het metselwerk. Vanuit de mortel, de enige ononderbroken weg waarlangs water in het metselwerk optrekt, verspreidt RDS70 zich in het omgevende materiaal.

De werking

De diffusie of spreiding van de actieve stoffen in de muur gebeurt via het aanwezige muurvocht. Deze diffusie duurt ongeveer drie weken, waarna polymerisatie plaatsvindt en de waterafstotende laag is gevormd. Op deze wijze wordt de actieve stof perfect en heel gelijkmatig over de gehele muurdoorsnede verdeeld.
Uniek en uiterst efficiŽnt is ook de Ďdampfaseí van RDS70 dankzij de hoge silaanconcentratie, waardoor ook bouwdelen die niet met het product in aanraking komen worden gehydrofobeerd. Dit maakt bijvoorbeeld de efficiŽnte behandeling van snelbouwsteen of betonblokken mogelijk, zonder verspilling van product.
Opmerking: de polymerisatie van het product betekent niet de onmiddellijke droging van het metselwerk. Een natte muur heeft, in normale omstandigheden van verluchting en verwarming, ťťn maand droogtijd nodig per 2 ŗ 2,5 cm muurdikte, afhankelijk van het vochtgehalte voor de behandeling. Na deze droogtijd is de muur Ďluchtdroogí, d.w.z. dat hij een evenwichtsvochtgehalte vertoont met de omgevende lucht. Dit evenwichtsvochtgehalte kan in sterke mate beÔnvloed worden door de aanwezigheid van hygroscopische zouten.
Onafhankelijke tests hebben bewezen dat bij injectiegels het gehalte aan actieve stoffen van het grootste belang is voor een goede spreiding, en bijgevolg een goede werking van het product.De kritische grens voor het gehalte actieve stof in injectiegels of -crŤmes ligt bij 40%. Lagere percentages zijn totaal inefficiŽnt!
Bijgaande grafiek toont aan dat vanaf 50% gehalte actieve stof er reeds aanvaardbare vermindering van wateropname is. RDS70 heeft een zeer geconcentreerde formulatie met bijna 70% actief bestanddeel silaan-siloxaan.

Mens en Milieu

De meeste injectievloeistoffen bevatten meer dan 90% white-spirit of andere Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Voor de injectie van een gemiddelde rijwoning van 45 m≤ grondoppervlak betekent dit een milieuvervuiling met minstens 200 liter solventen die op zich niets bijbrengen aan de kwaliteit van de behandeling!

De combinatie van stikofoxiden , VOS en zonlicht draagt bij tot de vorming van de troposferische ozon, een giftige vervuilende stof voor de fauna en de flora, maar ook een broeikasgas. Bovendien zijn solventdampen gevaarlijk voor de mens, met het risico op OPS of schildersziekte.
RDS70 bevat geen solventen! Een behandeling met RDS70 is mens- en milieuvriendelijk!


SD Services BVBA, Brusselsesteenweg 252 - 3020 Veltem (Herent), Tel. 0473 937 837
Copyright © SD Services BVBA, 2002 - 2012