Gevolgen

Een te hoge vochtigheidsgraad in huis of binnendringend water heeft op velerlei wijze een negatieve invloed:

Het bouwwerk wordt ernstig aangetast, hout verrot, pleister brokkelt af en metselwerk wordt aangevreten als een huis voortdurend en zonder bescherming aan nattigheid wordt blootgesteld. Elk bouwwerk moet daarom tegen vocht beschermd worden. Als er vochtschade optreedt, is meestal omvangrijk, duur herstelwerk noodzakelijk.

Er ontstaat een ongezond binnenklimaat, want een te hoge vochtigheidsgraad binnen schaadt de gezondheid. Ziektes als reuma en verkoudheid krijgen een kans, en het genezingsproces duurt veel langer. Bovendien wordt het immuunsysteem verzwakt: het lichaam wordt in het algemeen vatbaarder, vooral voor infecties.

Er treedt schimmelvorming op, omdat vochtige oppervlakken daarvoor een ideale voedingsbodem bieden. Schimmelsporen uit de atmosfeer zetten zich op zulke oppervlakken vast, breiden snel uit en tasten de materialen aan. Te hoge concentraties aan schimmelsporen in de lucht is bovendien giftig voor de ademhalingsorganen en lokken allergieŽn uit.

Afgezien van de ontwikkeling van schimmels en micro-organismen, bevorderen vochtige materialen nog andere ongezonde biologische activiteiten, zoals de aantasting van het houtwerk door zwammen. De huiszwam (Serpula lacrimans) heeft tijdens zijn inplantingfase de onmiddellijke nabijheid van vocht nodig, maar kan daarna het voor zijn ontwikkeling vereiste water soms ver zoeken, zelfs dwars doorheen droog metselwerk.

De inrichting loopt schade op of wordt geheel onbruikbaar: papier gaat bobbelen, textiel vergaat, hout trekt krom - niet zelden ontstaat er bij alle voorwerpen grote materiŽle schade. Maar daarmee zijn we er nog niet: vaak gaan dierbare zaken zoals bijvoorbeeld persoonlijke brieven of gekoesterde foto's onherroepelijk verloren - de emotionele schade weegt soms nog zwaarder dan de materiŽle.

De stookkosten stijgen, omdat vochtige of natte muren nauwelijks bescherming tegen kou bieden. Warmte-isolatie zoals bijvoorbeeld minerale vezels heeft dan totaal geen nut meer. Bovendien moet in vochtige ruimtes veel meer gestookt worden voordat het behaaglijk warm is. Hoe meer men moet stoken, hoe meer de portemonnee en het milieu worden belast.

De waarde van onroerend goed daalt, want de verkoopprijs voor gebouwen of woningen gaat omlaag als er sprake is van ernstige vochtschade. Vochtige woningen zijn moeilijk te verhuren. En als er bij een huurwoning vochtschade optreedt nadat men deze heeft betrokken, kan de huurder bezwaar maken tegen een huurverhoging, voor zover deze schade niet door hem zelf veroorzaakt is.


SD Services BVBA, Brusselsesteenweg 252 - 3020 Veltem (Herent), Tel. 0473 937 837
Copyright © SD Services BVBA, 2002 - 2012