Bovengrondse infiltraties

De voornaamste bronnen van bovengrondse infiltraties zijn:

  • Lekken in buizen, leidingen, afvoeren
  • Lekken in dakdichtingen
  • Infiltratie doorheen gevels
  • Infiltratie doorheen buitenschrijnwerk
  • Infiltratie omwille van constructiefouten
  • Condensatie van rookgassen in de schouwkanalen

Lekken in buizen, leidingen en afvoeren

Lekken in ingewerkte toe- en afvoerleidingen veroorzaken maar een beperkt aantal vochtproblemen. Ze zijn dan ook steeds te vinden vlakbij sanitair, zoals de WC, de keuken, badkamer, e.d. Vandaar uit kan het probleem, indien het niet tijdig wordt opgemerkt of aangepakt, zich via chappe verspreiden naar andere muren waardoor het oorspronkelijk kleine probleem zich omvormt tot een zeer groot algemeen probleem. Lekken kunnen opgespoord worden door gespecialiseerde firma's en dikwijls zonder al te veel schade hersteld worden.

Voor een adres van een lekdetectiebedrijf kan u terecht op onze pagina met linken.

Infiltraties langs daken

Deze infiltraties zijn meestal het gevolg van slechte aansluitingen tussen de dakelementen onderling of tussen het dak en het metselwerk (dragende muren, gemene muren of schoorstenen). Infiltratie kan eveneens ontstaan door plaatselijke gebreken of ten gevolge van de slechte toestand van het dak.

Infiltraties langs gevels

Waterinfiltratie doorheen gevels kan rechtstreeks in verband gebracht worden met slagregen. Naar het zuiden, westen en vooral zuidwesten gerichte gevels worden zeer sterk belast. De kans op regendoorslag doorheen massief buitenmetselwerk kan vaak beperkt worden door het aanbrengen van kleurloze vochtwerende producten. Dergelijke impregnering kan de toestand verbeteren, maar is geen onfeilbare remedie. Vooral in geval van gescheurde of niet-compacte materialen of van muren in slechte staat blijft het aanbrengen van een bebording de enige doeltreffende oplossing, ondanks de onvermijdelijke invloed op het uitzicht van deze afwerking. Bij muren met een zekere zoutbelasting is een impregnering zelfs af te raden om verdere schade door zoutkristallisatie in de muur te vermijden.

Bij spouwmuren is regendoorslag doorheen een gevel doorgaans het gevolg van een gebrekkige plaatsing van de dichtingsmembranen voor de waterafvoer uit de spouw. Die vochtschermen worden tegenwoordig wel stelselmatig geplaatst, maar de hoeveelheid water die ze moeten afvoeren, wordt dikwijls onderschat. Als er geen openingen zijn om het door het membraan opgevangen water af te voeren of als de openingen niet volledig open zijn tot het niveau van het membraan, kan het water zijdelings weglopen en binnendringen langs de eerste de beste onderbreking : overlappingen, gaten of scheuren, plaatsen waar het scherm ophoudt aan deuropeningen of aan weerszijden van de lateien.

Infiltratie doorheen buitenschrijnwerk

Waterinsijpeling bij schrijnwerk komt vooral voor bij oude ramen. Bij hedendaagse ramen van hout, PVC, aluminium met thermische onderbreking, polyurethaan enz., is het risico klein en zijn de zeldzame problemen meestal toe te schrijven aan de montage en aan de plaatsing van de elementen (afstelling van het hang- en sluitwerk, dichtheid van de verbindingen, omzeiling van de aansluiting met de ruwbouw, ...)

Infiltratie door constructiefouten

Soms stelt men vochtige muurvoeten vast die te wijten zijn aan verkeerd hellende terrassen en voetpaden rond woningen, waardoor waterplassen ontstaan tegen de muren. Bij recenter metselwerk, waarin tijdens het bouwen vochtschermen aangebracht zijn, kunnen vochtproblemen voorkomen door de overbrugging van het membraan, door afval dat tijdens de bouw in de spouw terechtkwam, door voegmortel en/of binnenpleisterwerk , of nog door een verhoging van het oorspronkelijke vloerpeil. Het gebruik van verkeerde materialen of niet volgens de regels van de kunst werken, veroorzaakt dikwijls ernstige problemen die pas later tot uiting komen.


SD Services BVBA, Brusselsesteenweg 252 - 3020 Veltem (Herent), Tel. 0473 937 837
Copyright © SD Services BVBA, 2002 - 2012